Bundesverband junger Autoren und Autorinnen e.V.

BVjA e.V.
Postfach 200303
53133 Bonn

E-Mail: info@jungeautoren.org